Рецензии на книгу
"Менеджмент, 6-е издание"


19.01.2005
Галицкие контракты (портал)

http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2002/50/35.html

В авторській передмові до книжки зазначено, що «Менеджмент» — бестселер серед підручників на Заході. Понад 400 коледжів та університетів обрали це видання як вступний курс з менеджменту. І хоч аналогічних посібників існує дуже багато і нові з’являються ледь не щомісяця, ця книжка має свою специфіку. Вона — в чітко вираженій практичній спрямованості підручника. Так, тут є рубрики «Задача для менеджера» та «Менеджери вирішують задачу».

Перша містить традиційну для подібних видань задачу з ділової практики певної компанії, яку потрібно розв’язати менеджеру в реальних умовах. Друга рубрика — нетрадиційний хід. Наприкінці глави двоє реально практикуючих менеджерів пропонують своє рішення тієї ж задачі, і студент може порівняти свої дії з діями досвідчених фахівців.Крім того, підручник має рубрики «З перших вуст» (інтерв’ю з відомими менеджерами на теми, що розглядаються в главах книжки), «Для негайного вирішення» (практичне завдання, пов’язане з вирішенням тих чи інших проблем) та вправи для самооцінки (своєрідні тести для студентів).

Підручник складається із 6 частин: «Вступ» (сюди також входять нариси з історії менеджменту), «Сфера діяльності менеджера», «Функція планування», «Функція організації», «Функція керівництва» та «Функція контролю». Вердикт — перед нами ще один якісний підручник з менеджменту, типовий зразок західної освітньої методики. Очевидно, про наші бізнесові реалії тут нічого немає, і список літератури складається з малодоступних англомовних джерел. Проте це не надто позначається на практичній користі цього підручника.
24.10.2002
&.Стратегии (портал)

http://www.strategy.com.ua/article.aspx?column=13&article=87

Данное издание, очень популярное во многих бизнес-школах, поможет вам получить всеобъемлющее представление о менеджменте как о науке управления и о предпринимательской функции. Благодаря тщательно продуманной структуре текста, большому количеству примеров из реальной практики и простоте стиля изложения данная книга будет полезна широкому кругу читателей: преподавателям менеджмента, студентам, практикующим менеджерам различного уровня и всем читателям, которых интересуют вопросы развития этой важнейшей области знаний и бизнеса.
Rambler Top100