Рецензии на книгу
"Маркетинг B2B и промышленный брендинг"


19.01.2005
Галицкие контракты (портал)

http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/13/4220031008.html

Наразі в більшості посібників з маркетингу, які можна придбати в Україні, йдеться про просування товарів чи послуг від виробника до споживача (принцип B2C, Business to Consumer). Натомість «Промисловий маркетинг» цікавий саме тим, що в ньому йдеться про маркетинг, спрямований не на кінцевого споживача, а на інші компанії (принцип В2В, Business to Business). Серед тем, висвітлених у посібнику, — відмінність між промисловим і споживчим маркетингом, специфіка брендингу, стратегія розробки нових продуктів, прийоми роботи зі ЗМІ, маркетингові комунікації, особливості використання електронної комерції тощо.

Незаперечний «плюс» книги — використання ситуативних прикладів, коли на основі діяльності якоїсь компанії в конкретній ситуації розкриваються підходи до вирішення типових маркетингових завдань. І хоча підзаголовок «принципово новий підхід» видається дещо перебільшеним, посібник буде корисним для фахівців з промислового маркетингу.

Не обійшлося й без вад. Найголовніша претензія — до перекладу: надмір термінологічних кальок і «туманних» висловів погіршує сприйняття тексту.
Rambler Top100